Skandiabankens kundtjänst – Kundservice

Följande är information om hur du kommunicerar med Skandiabankens kundtjänst via olika supportkanaler: Kontaktcenter (telefon), sociala mediekonton, chatt, e-post, officiell webbplats och mycket mer.

Om Skandiabanken

Skandia är ett svenskt bank-, försäkrings- och pensionsbolag som grundades 1855. Företaget har cirka 1,7 miljoner kunder, varav 1,4 miljoner också är ägare och delar sedan det överskott som företaget genererar.

Skandia är ett helägt dotterbolag till Livsförsäkringsbolaget Skandia, som ägs och kontrolleras av kunden. Företaget är därför oberoende utan externa aktieägare som kan delta i det överskott och den vinst som moderbolaget genererar.

Skandia erbjuder sparande och pensionssparande för människor och ger svar på hur pension fungerar. Det är möjligt att hitta information om hur man sparar individer till pensionen, hur man kan påverka och flytta sin pension och ta ut den. Skandia erbjuder även lån och försäkringar.

Kundtjänst alternativ:

Vi försöker alltid se till att informationen på denna webbplats är aktuell och korrekt. Om du hittar några fel eller saknar kontaktinformation, meddela oss.

Skandiabankens kundtjänst – telefon

Skandiabankens kundtjänsttelefon: 0771-55-55-00.

Timmar för Skandiabankens telefonsupport: måndag-söndag: 06: 00-24: 00.

Ytterligare telefonnummer:

Skype: + 46-8-788-30-50
Blockering av kort: 0771-33-20-00 och + 46-771-33-20-00 (från utlandet)
Hälsa och försäkring: 0771-51-55-10
Huvudkontor: 08-788-10-00
BankID-support: 0771-41-42-44

Skandiabankens kundservice – Webbplats

Kundservice, allmän information och självbetjäning på skandia.se: Klicka härDe

Skandiabankens kundtjänst – E -post

– Företaget erbjuder för närvarande inte kundsupport via e -post.

Skandiabankens kundtjänst – Facebook

Kontakta Skandiabanken på deras officiella Facebook -sida: Klicka härDe

Skandiabankens kundtjänst – Chatt

Skandiabankens kundtjänstkonversation: besök denna länkDe

Kontakta Skandiabankens kundtjänst – Postadress

Företagets kundservice Postadress: Lindhagensgatan 86, 106 55, Stockholm, SE.

Lämna en kommentar