Skatteverket Kundservice – Kundservice

Kontaktuppgifter för Skatteverkets kundtjänst. Alla kommunikationskanaler för Skatteverket inkluderar: Webbplats, hjälpportal, självbetjäning, telefon, chatt, e -post, facebook och twitter.

Om den svenska skatteverket

Skatteverket är en svensk statlig myndighet som hanterar den svenska befolkningens skattefrågor, både för privatpersoner och för föreningar och företag. Skatteverkets webbplats har cirka 64 miljoner träffar varje år.

Skatteverkets huvuduppgifter är att samla in skatter, hantera svenska medborgares registreringspolicy, registrera fastighetsbestånd och att vara långivare till den svenska staten. Byrån tillhandahåller all skatteinformation för olika personer med olika omständigheter i Sverige.

Svenska skatteverket har tio sektioner. Skatteavdelningen, Institutionen för stora företag, Institutionen för människor och egendom, Avdelningen för kundrelationer, Institutionen för kommunikation, Juridiska avdelningen, Institutionen för informatik och personal, Institutionen för finans, Revision och analys och Institutionen för administration.

Kundtjänstkanaler:

Vi strävar efter att hålla informationen på denna webbplats korrekt och aktuell, men vi kan inte garantera dess riktighet. I alla fall saknas data eller fel – meddela oss.

Skatteverket Kundservice – Telefon

Skatteverkets kundtjänst Telefon: 0771-567-567.

Öppettider: MÅNDAG-TORSDAG: 08: 00-18: 00
Fredag: kl. 08.00-16.00.

Andra telefonnummer:

08-564-851-60

Skatteverket Kundservice – Webbplats

Kundtjänst, kunskapsbas och självbetjäning på sin officiella webbplats Svenska skatteverket: Klicka härDe

Skatteverket Kundservice – E -post

– Ingen kundservice via e -post.

Skatteverket – Twitter kundtjänst

Kundtjänst på Skatteverkets twitterkonto: Klicka härDe

Skatteverket – Facebook kundtjänst

Kundtjänst på Skatteverkets facebooksida: Klicka härDe

Skatteverket Kundservice – Chatt

– Inget chattstöd.

Skatteverket Kundservice – Adress

Skatteverkets kundservice eller huvudkontorsadress: Solna strandväg 10, Solna.

Lämna en kommentar